KONTAKT

Rezerwacja powierzchni biurowych

Park Avenue 2010 Sp. z o.o.
Tel.:
502 951 379,
533 069 067,
22 329 11 33
e-mail: office@parkavenue.com.pl
e-mail: sekretariat@parkavenue.com.pl

Adres inwestycji

Park Avenue
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
e-mail: office@parkavenue.com.pl

Informacje o spółce

Park Avenue 2010 Sp. z o. o.
ul. Obrzeżna 5,
02-691 Warszawa
KRS 0000371938

Park Avenue